Přílepy

Přílepy

003

003

Přílepy

Přílepy - zámek, bývalé sídlo rodu Seilern-Aspang, ale i rodiště více než 21 000 dětí. Zlínský kraj, okres Kroměříž Veřejná sbírka na rekonstrukci zámku č. účtu 115-7191560247/0100