Svatá Hora Příbram

Svatá Hora Příbram

033

033

Svatá Hora Příbram

Mariánské poutní místo nad městem Příbramí. Perla barokní architektury s gotickou soškou Panny Marie Svatohorské.