Český Brod

Český Brod

036

036

Český Brod

Husovo náměstí Novorenesanční budova postavena v letech 1897 - 98 podle projektu architekta Antonína Turka (1861 – 1916) jako Občanská záložna, dnes slouží jako radnice města. Socha Prokopa Velikého v popředí je památník bitvy u Lipan (30. 5. 1434). www.cvik.info