Český Brod

Český Brod

038

038

Český Brod

Kouřimská brána Pozdně renesanční předbraní Kouřimské brány je jediná dochovaná stavba ze všech bývalých vstupních bran do města. V průčelí je osazena reliéfní deska se znaky Svaté říše římské a královského města Český Brod, nad ní je připevněna tabulka s monogramem Leopolda I. a reliéfem císařské koruny. Na předbraní navazuje zachovaná část městských hradeb z roku 1451.