Stříbro

Stříbro

049

049

Stříbrolehké opevnění 1938

Lehká opevnění ve Stříbře z let 1936 - 38 budovaná na obranu průmyslového centra Plzeň. Objekty jsou součástí linie, která se dnes nazývá Plzeňská čára. Opevnění se nachází na připravované naučné stezce podél řeky Mže.