Sadská

Sadská

055

055

V roce 1118 nechal kníže Bořivoj II. vystavět románský kostel zasvěcený svatému Apolináři. Roku 1380 byl chrám přestavěn, ovšem v roce 1421 vyhořel a opraven byl teprve v roce 1584. Současnou podobu tzv. barokní gotiky kostelu vtiskla přestavba započatá v roce 1737, která změnila půdorys i celkovou výšku stavby. www.kic-sadska.cz