Hradec Králové

Hradec Králové

Hradec Králové

Hradec Králové

Netradiční pohled na dominanty Hradce Králové - královského věnného města na soutoku řek Labe a Orlice. Zleva: věžička kaple sv. Klimenta, Bílá věž, katedrála sv. Ducha, vodní věž Kozinka a věže bývalého pivovaru.

Foto: Zdeněk Puš Turistické informační centrum Hradec Králové, www.hkinfo.cz